top1.jpg
Strona Główna
Aktualności   Historia ośrodka  
Galerie zdjęć  
Multimedia  
e-kultura  
MOK  
Kontakt  
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Osiny"
grafika

Jesteśmy Zespołem który wykonuje zarówno stare tradycyjne pieśni śląskie, jak też własne utwory. Od 1998 roku tańczymy oraz odtwarzamy dawne zwyczaje i obrzędy naszego regionu, po to by utrwalić ginące piękno folkloru śląskiego i przekazać go następnym pokoleniom.

Posiadamy kilka wersji kobiecego stroju śląskiego. Mamy tradycyjne stroje zwane „chłopskimi", a także stroje „paradne" zarówno z naszych okolic, jak i te najbardziej charakterystyczne dla Śląska, czyli stroje rozbarskie zwane też bytomskimi.
Panowie posiadają ludowe stroje chłopskie oraz stroje górnicze.

Zespół Ludowy „Osiny" powstał na bazie zespołu „Osinianki" istniejącego od 1986 roku. . Gdy w 1995 roku do zespołu wstąpiło kilku panów, nazwę zespołu zmieniono na „Osiny". Od tego czasu zespół działa pod patronatem MOK w Żorach.

Historia Zespołu „OSINY"

Kierownikiem Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Osiny" jest Ludwik Wróbel, zaś instruktorem Zofia Przeliorz.

W 1995 roku rozpoczął się dynamiczny rozwój Zespołu Ludowego „Osiny". W tym czasie jego członkami byli: Helena Wita, Helena Sekuła, Agnieszka Śmietana, Cecylia Mika, Elżbieta Ćwięczek, Irena Tetla, Hildegarda Kuczera, Eryka Krawczyk, Aniela Borys, Serafina Wicherek, Maria i Ludwik Wróbel, Hildegarda i Henryk Filipowscy, Eryk Serwotka, Ewald Wróblewski oraz Anna i Edward Stronczkowie.

W tym samym roku do zespołu wstąpili nowi członkowie: Zofia Przeliorz, Ewelina Mrowiec i Aniela Wicherek, zaś w 1996 roku Zenon Mrowiec, Ewa i Jan Konsek, Józef i Marian Wróbel, oraz Mirosław Cyrulik. Dzięki temu mogła powstać grupa taneczna. Choreografem została Barbara Wołczyk, która współpracowała z zespołem kilka lat. Pierwszym opracowanym przez nią układem tanecznym była wiązanka tańców cieszyńskich, za wykonanie których zespół zdobył wyróżnienie na XIX Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem. Wyróżnienie to zmobilizowało członków zespołu do pracy nad nowymi układami tanecznymi. Powstał taniec „Cztery pory roku" w połączeniu z balladą o kwiatach, napisaną w śląskiej gwarze przez Zofię Przeliorz, będącą również autorką słów niektórych pieśni wykonywanych przez zespół. Kolejnym tańcem był „Taniec z chustkami" wykonywani w rytm pieśni „Cztery mile lasu".

Zespół mógł się rozwijać dzięki pomocy życzliwych osób i instytucji. W 1999 roku „Osiny" wzbogaciły się o nowe stroje ludowe, te najbardziej charakterystyczne dla Śląska, czyli stroje rozbarskie. W tym miejscu trzeba podkreślić wielkie zaangażowanie kierownika zespołu p. Ludwika Wróbla, który poświęcił wiele czasu i energii aby zdobyć odpowiednie materiały i ozdoby potrzebne do uszycia tych strojów. Pierwszy raz wykonano w strojach rozbarskich wiązankę tańców śląskich w czerwcu tegoż roku, podczas Przeglądu Zespołów Ludowych w Osinach.

Następnymi tańcami były: „Taniec żniwny" wykonywany przez członkinie zespołu w czasie dożynek, oraz wywołujący salwy śmiechu „Taniec z miotłami". Do tych tańców również zakupiono specjalne stroje.

W związku z tym, że zespół jako jeden z nielicznych w regionie zajmuje się także przedstawianiem różnych obrzędów i zwyczajów ludowych, konieczny okazał się zakup strojów „chłopskich", czyli podstawowej wersji stroju śląskiego, jednakowego na całym obszarze historycznego Górnego Śląska.

Zespół zdobył wiele laurów na przeglądach regionalnych wystawiając obrzędy: „Wilijo", „Wielki Tydziyń, „Żegnaj Marzanno, „Babski comber", „Szkubaczki, „Odróbki", „Kiszyni kapusty", „Górnicze wesele".


Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „OSINY" współpracuje też z Centrum Regionalnym w Osinach od 2000 roku tj. od chwili jego powstania. Dzięki temu dzieci młodszych klas szkół podstawowych mają umożliwiony żywy kontakt z gwarą, pieśniami, tańcami i zwyczajami naszego regionu, prezentowanych przez członków zespołu.

Zespół występował dwa razy na żywo w TV Katowice, a także razem z panią Marią Pańczyk oraz zespołem „Antyki" w 50 odcinku serialu „Sobota w Bytkowie". Epizod, zatytułowany „Szkubaczki", nagrany został w świetlicy MOK w Osinach.
W 1999 roku zespół przeżył swoją przygodę z TV Polsat w Warszawie, biorąc udział w programie „Gospodarz".

Gospodarzem był pan Ludwik Wróbel, zaś pozostali członkowie zespołu stanowili jego drużynę. Zespół zdobył wtedy główna nagrodę „Srebrnych Asów Polsatu" wygrywając 25 tys. złotych. Pieniądze te przeznaczono na rzecz dzieci specjalnej troski w Żorach, na pomoc dzieciom polskim we Lwowie oraz na dofinansowanie wyjazdu zespołu „Osiny" do Włoch w jubileuszowym, 2000 roku.
Było to największe wydarzenie w dotychczasowej historii zespołu i największe przeżycie dla jego członków. 18 maja 2000 roku w 80 urodziny Ojca Świętego Jana Pawła II zespół uczestniczył we mszy św. i zaśpiewał na Placu św. Piotra w Rzymie. Wyjazd trwał 8 dni. Członkowie zespołu zwiedzili wtedy Rzym, Watykan, Loretto, Asyż, Florencję i Wiedeń.

Równie niezapomniane chwile przeżyli rok wcześniej, tj. w 1999 roku podczas wyjazdu do Lwowa, gdzie wieźli dary w postaci odzieży, książek i produktów spożywczych. Tam też w LO im. Marii Konopnickiej wystawili „Górnicze wesele", a także złożyli kwiaty na grobie poetki spoczywającej na Cmentarzu Łyczakowskim. Kwiaty złożono również na cmentarzu na Cmentarzu Orląt Lwowskich.
Kolejny wyjazd miał miejsce w 2001 roku na Węgry. Zespół zwiedził wtedy Budapeszt, Eger, Mezokovesd i Tard, gdzie wystąpił w miejscowej szkole.

Wiosną 2003 roku zespół gościł w świetlicy metropolitę górnośląskiego ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia, który poświęcił obraz św. Cecylii patronki chórów, ufundowany przez ks. Proboszcza Stanisława Durczoka.
Latem tegoż roku członkowie zespołu wyjechali na Litwę do Wilna. Tam w Domu Polskim dali przedstawienie „Wesela górniczego". Występ został powtórzony na Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rudziszkach. Podczas pobytu w Wilnie członkowie zespołu modlili się u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz podziwiali zabytki zarówno samego Wilna, jak i Kowna oraz Trok.
W maju 2005 roku zespół pojechał na pielgrzymkę do Sanktuarium Mariazell, połączoną ze zwiedzaniem zabytków Wiednia.

Latem tegoż roku miał miejsce drugi wyjazd do Lwowa. Tak samo jak poprzednio, wieziono dary przeznaczone dla rodaków za wschodnią granicą oraz dano występ dla miejscowej polonii.

W tym czasie w zespole pojawili się nowi członkowie. I tak w 2001 roku do zespołu dołączyła Joanna Zygmund-Kipka, w 2004 roku Krzysztof Wańczura i Mieczysław Mrowiec, zaś w 2005 roku Cecylia i Marian Wańczurowie, którzy wiele wnieśli do zespołu.

Do 2004 instruktorką zespołu, a także autorką scenariuszy była Anna Stronczek, natomiast jej mąż Edward był akordeonistą w zespole. Współpracowali oni z Zespołem Ludowym „Osiny" przez 10 lat. Po zgonie Edwarda Stronczka od 2004 roku na akordeonie przygrywał Zygmund Dudzik, w 2005 roku Marian Wróbel, a od 2006 roku Marian Kurkowski.

Od 2004 roku scenariusze dla zespołu zaczęła pisać i reżyserować przedstawienia Zofia Przeliorz. Pierwszym z nich był napisany wspólnie z Eryką Krawczyk scenariusz do przedstawienia pt. „Wielki prani". Wartka akcja i komiczność sytuacji spowodowała, że przedstawiony zwyczaj zajął I miejsce na Międzynarodowym Przeglądzie „Złoty Kłos" w Zebrzydowicach. Potem były już samodzielnie pisane przez Zofię Przeliorz scenariusze do obrzędów i zwyczajów panujących w naszym regionie. Scenki „Na torgu" i „Żeby nom urok nie szkodził" zostały nagrodzone I, II i III miejscem w Zebrzydowicach, Chorzowie i Katowicach.

Jednak wszelkie rekordy pobiło przedstawiane w trzech częściach „Weseli na Śląsku z przełomu XIX i XX wieku". I część pt. „Wywodziny, wykupiny i błogosławieństwo", przedstawiająca zwyczaje obowiązujące przed pójściem młodych do kościoła, zdobyła I miejsce zarówno w konkursie „Złoty Kłos" jak i w konkursie „Wici" w Chorzowie, oraz „Grand Prix" na konkursie obrzędów w Katowicach.

Do tego doszło jeszcze II miejsce na „Ogólnopolskim Konkursie Obrzędów Weselnych" organizowanym w Kadzidle na Kurpiach.

Druga część wesela pt. „Powrót z kościoła, obiad i zabawa w karczmie", również zdobywała kolejno I miejsca. W czerwcu 2008 roku po raz pierwszy zespół wystawił III część „Wesela" pt. „Oczepiny", zyskując kolejne I miejsce w konkursie „Wici" w Chorzowie, oraz w konkursie widowisk obrzędowych w Katowicach.

Wielkie uznanie jurorów zyskały zarówno wierność w przedstawianiu śląskich tradycji, ale także odpowiedni dobór rekwizytów, strojów, pieśni, przyśpiewek i tańców.
Doborem rekwizytów i scenografią zajmuje się Ludwik Wróbel, zaś odpowiednim doborem pieśni, przyśpiewek i tańców Zofia Przeliorz.

Pod koniec czerwca tego roku całe „Śląski weseli" zostało sfilmowane w naturalnej scenerii chorzowskiego skansenu. W ten sposób powstał piękny i ciekawy półtora godzinny film.
Również solistki zespołu, Joanna Zygmund-Kipka oraz Zofia Przeliorz są laureatkami I, II i III miejsc, zarówno w konkursach regionalnych, jak i ogólnopolskim, organizowanym w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie reprezentowały nasze województwo.

Członkowie zespołu biorą także udział w różnych konkursach, mi. W konkursie na „Ślązaka Roku". I tak w 1995 roku wice - Ślązaczką roku została Anna Stronczek, w 2004 roku Zofia Przeliorz, zaś w 2008 roku tytuł Ślązaka Roku zdobył Ludwik Wróbel.

W 2007 roku z okazji dożynek zespół przedstawił inscenizację pt. „Żniwne", przedstawiającą dawniejszą pracę ludzi w polu oraz świętowanie przez nich żniwnego za pomocą odpowiednio dobranych pieśni, które zobrazowane zostały adekwatnymi do ich treści czynnościami.

Zespół „Osiny" współpracuje także ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom w Żorach, umilając życie dzieciom z ubogich rodzin, oraz dzieciom niepełnosprawnym śpiewem i opowieściami, oraz biorąc udział w spotkaniach z nimi z w „Dniu dziecka", „Świętego Mikołaja", oraz innych okazji.
Skład zespołu stale się zmienia. Niektórzy, jak Hildegarda Mikołajec, Agnieszka Śmietana, Helena Sekuła, Edward Stronczek i Ewald Wróblewski, odeszli na zawsze. Jednych członków zastępują inni. W 2007 roku do zespołu dołączyła Edyta Molitor, zaś w 2008 roku Damiana Kurpanik. Obecnie zespół liczy około dwudziestu stałych członków.

W listopadzie 2008 roku Zofia Przeliorz zdobyła I miejsce w dziedzinie prozy w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. J. Pocka w Lublinie. Uprzednio w tymże konkursie zdobyła dwukrotnie II miejsce. Jest także laureatką nagrody „Narcyz" z 2005 roku przyznawanej przez Izbę Przemysłowo Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego kobietom prowadzącym własne firmy, zajmującym ważne stanowiska, pracującym w kulturze czy też udzielającym się społecznie.

W styczniu 2009 roku Zespół „Osiny" otrzymał Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Śląskiego" przyznawanej przez Sejmik Województwa Śląskiego.Taką samą odznaką został uhonorowany kierownik zespołu Ludwik Wróbel.

W lutym 2009 roku Ludwik Wróbel został laureatem nagrody Phoenix Sariensis przyznawanej osobom, firmom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju i promocji naszego miasta.

Na przełomie kwietnia i maja 2009, w ramach Europejskich Wymian Kulturalnych, zespół przebywał we Francji w partnerskim mieście Żor, Montceau-les-Mines, gdzie wziął udział w festiwalu folklorystycznym.

Trzy miesiące później, w sierpniu, członkowie zespołu mieli okazję zrewanżować się francuskim przyjaciołom, goszcząc ich w swoich domach w czasie odbywającego sie w Żorach Festiwalu Zespołów Folklorystycznych i Mażoretek, do wzięcia udziału w którym zostali zaproszeni.

W 2009r. zespół wziął udział w przeglądach folklorystycznych w Wodzisławiu i Brennej, zdobywając kolejno I i II miejsce.

Rok 2010 rozpoczął się dla Ludowego zespołu Pieśni i Tańca „Osiny" bardzo szczęśliwie. Otóż w uznaniu zasług w dziedzinie kultury, został on uhonorowany nagrodą „Phoenix Sariensis". Jest to ogromne wyróżnienie dla członków zespołu.

W tym roku Ludowy Zespół Pieśni i tańca „Osiny" występował zarówno w swojej miejscowości, jak i poza Żorami. Z okazji „Dni Kultury Śląskiej" został zaproszony do Leśnicy, miejscowości położonej pod Górą św. Anny. Wystawiając „Wesele" wzbudził ogromne zainteresowanie zarówno widzów jak i opolskich mediów. Na specjalne zaproszenie wystąpił też w Muzeum Śląskim w Katowicach, podczas wystawy zatytułowanej „ Stroje i Zwyczaje Weselne na Śląsku".
Zarówno w Leśnicy jak i w Katowicach zespół występował w wypełnionych po brzegi salach, przedstawiając „Wesele na Śląsku z przełomu XIX i XX", przybliżając tym samym zanikające już zwyczaje, jak i mało znane pieśni weselne.

Na żorskim rynku zespół wystąpił podczas „Żorskiej Majówki", oraz jubileuszu Cechu Rzemiosł Różnych.

W sierpniu zespół wystąpił w Jastrzębiu, podczas VI Festiwalu Kultury Śląskiej, prezentując pieśni i humor śląski.

Tradycyjnie uświetniał też organizowane przez Urząd Miasta Żory spotkania jubilatów obchodzących „Złote Gody", czyli jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego, spotkania organizowane przez Związek Emerytów i Rencistów, a także uroczystości dożynkowe w Osinach oraz Baranowicach, Rogoźnej i Jastrzębiu.


Zainteresowanych występami Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „OSINY", prosimy o kontakt:
- Miejski Ośrodek Kultury w Żorach ul. Dolne Przedmieście 1, tel. (0-32) 4341993
- Świetlica MOK Osiny, Kierownik zespołu „Osiny" Ludwik Wróbel tel. (0-32) 4341193.

opracowała: Zofia Przeliorz

Osiągnięcia zespołu

II Miejsce w IV Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos" Zebrzydowice, maj 2007

I Miejsce w konkursie na najpiękniejszą Marzannę - Mikołów 03. 1998

Wyróżnienie Specjalne w XIX Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem - Wodzisław, październik 1999

III Miejsce w IX Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos" - Zebrzydowice, maj 2002

II Miejsce - Kalendarz obrzędowy - Katowice, październik 2002

I Miejsce - Powitanie wiosny - Chorzów, marzec 2004

Puchar Ministra Rolnictwa za całokształt działalności - Chorzów, marzec 2004

I Miejsce w konkursie na najpiękniejszą Marzannę - Chorzów, marzec 2004.

I Miejsce w XI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos" - Zebrzydowice, maj 2004

I Miejsce w XXIV Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem Wodzisław, październik 2004

II Miejsce - Kalendarz obrzędowy - Szopienice, listopad 2004

Puchar Prezydenta Katowic Piotra Uszoka - Chorzów, marzec 2005

III Miejsce w XII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos" - Zebrzydowice, maj 2005

I Miejsce - Kalendarz obrzędowy - Katowice, listopad 2005

Puchar Marszałka Województwa Katowickiego - Katowice 03. 2006

I Miejsce w XIII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos" - Zebrzydowice, maj 2006

I Miejsce w XXVII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Wici" - Chorzów, maj 2006

II Miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Obrzędów Weselnych Kadzidło na Kurpiach, 18 czerwiec 2006.

Grand Prix w XI Przeglądzie Widowisk Obrzędowych - Szopienice, 27 październik 2006

II Miejsce w II przeglądzie zespołów folklorystycznych regionu Śląskiego - Świętochłowice, 03 maj 2007

III Miejsce w XXVIII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „WICI" - Chorzów, czerwiec 2007

I Miejsce w XII Regionalnym przeglądzie Zespołów Obrzędowych za II część „Wesela na Śląsku" pt. „Powrót z kościoła, z obiad i muzyka w karczmie" - Katowice, 25. Październik 2007

I Miejsce w XV Jubileuszowym Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos" za II część „Wesela na Śląsku" - Zebrzydowice, maj 2008

- I Miejsce w XIX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „WICI" za III część „Wesela na Śląsku" pt. „Oczepiny" Chorzów, czerwiec 2008

- I Miejsce w XIII Regionalnym Przeglądzie Zespołów Obrzędowych za III cz. „Wesela" pt. „Oczepiny" - Katowice, październik 2008

- Złota Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Województwa Śląskiego" - Styczeń 2009

- wyróżnienie na XVI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos" w Zebrzydowicach za „Oczepiny" - maj

- wyróżnienie w tym samym konkursie zdobyła też solistka zespołu Joanna Zygmund-Kipka.

- I miejsce na XXXI Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym „Wici- 2010" w Chorzowie za „Przekludziny" - czerwiec

- I miejsce w Przeglądzie zdobyła również solistka Zofia Przeliorz

- I miejsce podczas „XXX Wodzisławskich Spotkań z Folklorem" za II cz. „Wesela"

- III miejsce w Spotkaniach: solistka Zofia Przeliorz

- I miejsce w XV Regionalnym Przeglądzie Widowisk Obrzędowych „Kalendarz Obrzędowy" za „Przekludziny" - Katowice, październik

- nagroda indywidualna dla Zofii Przeliorz za scenariusz „Przekludzin" - „Kalendarz Obrzędowy"

Redakcja:  Irena Przeliorz
Wprowadzono: 29-06-2011
wyświetleń: 9261
Pdf
DRUKUJ
Sobota, 15 sierpnia 2020
Marii, Napoleona, Stelii
kino na www baner.jpg
ebilet na www.jpg
SDA na www.jpg
60 lat na ekultura2.jpg
ekultura.jpg
SA_logo_poziom_color-01.jpg
urodziny_w_moku_2.2015male.jpg
magic.jpg
MultiSportPlus.jpg
fide_logo.jpg
ZOR_logo_06_x.jpg
tu rodzą_mazoretki.jpg
logo.jpg
radio żory.jpg
kultura.online.gif
bip_logo_.jpg
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.